איך זה עובד?

שלב מנהל בוחר הסבר
1 הקמת מערך הקמת מערך   לאחר שהחלטתם להשתמש במערכת eVote כתשתית בחירות, תצטרכו להקים מערך. תהליך הקמת המערך קצר ופשוט בן 4 שלבים בהם תגדירו את מועד פתיחת יום הבחירות ומשכו, את ההצבעות השונות, את המועמדים לכל הצבעה ואת רשימת הבוחרים.
2 פרסום מערך אישור פרסום קבלת הזמנה להשתתף בבחירות השלב האחרון בתהליך הקמת מערך הבחירות הוא השלב בו תפרסמו המערך. למעשה בפעולת הפרסום תשלח הזמנה אישית לכל בוחר להשתתף במערך הבחירות זה עתה הקמתם. ההזמנה תכיל, בין השאר, את פרטי הכניסה והזיהוי של הבוחר.
3
טרום פתיחת קלפי   עיון חופשי ברשימת ההצבעות והמועמדים טרם פתיחת הקלפי לביצוע הצבעות, יוכלו הבוחרים להכנס למערכת ולעיין בהצבעות בהם ישתתפו ביום הבחירות. בכל הצבעה יוכלו הבוחרים לצפות במועמדים השונים.
4 יום הבחירות עיון בסטטוס השתתפות ביצוע הצבעה לאחר מועד פתיחת מערך הבחירות להצבעה, יוכלו הבוחרים להכנס להצבעות השונות במערך ולבצע הצבעה. במקביל יוכלו המשתמשים והמנהל לעיין בסטטוס ההשתתפות של כלל הבוחרים.
5 פרסום תוצאות ספירת קולות ממוחשבת עיון בתוצאות הבחירות לאחר סגירת הקלפי יוצגו אחוזי ההשתתפות הסופיים של הבוחרים במערך וזאת עד לביצוע הליך ספירת קולות של המנהל המתבצע ע"י כניסה מאובטחת והזנת סיסמא. לאחר קבלת אישור המערכת לתקינות הספירה, יפורסמו התוצאות וישמרו לדוח תוצאות מפורט. הבוחר יוכל לעיין בדוח זה בעת כניסה חוזרת.

נסו עכשיו וקבלו 20 נקודות במתנה תשובות לשאלות נפוצת