• בחירות ממוחשבות - איגוד האינטרנט הישראלי - תמונה 1
  • בחירות ממוחשבות - איגוד האינטרנט הישראלי - תמונה 2
  • בחירות ממוחשבות - איגוד האינטרנט הישראלי - תמונה 3

תודות והמלצות

השירות האמין לו זכינו במהלך ההתקשרות עמכם, תרם להצלחת הליך הבחירות שהתקיים באמצעות המערכת הממוחשבת –EVOTE. נסיוננו מעלה שהמערכת נוחה, אמינה ואיכותית ותרמה להשגת המטרות בהצלחה וללא תקלות.

Copyright © 2012 eVote / כל הזכויות שמורות.