• בחירות ממוחשבות - איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות - תמונה 1
  • בחירות ממוחשבות - איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות - תמונה 2
  • בחירות ממוחשבות - איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות - תמונה 3

תודות והמלצות

ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו על השירות שנתתם לאיגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות בניהול מערך הצבעה דיגיטלית להנהלת האיגוד.

Copyright © 2012 eVote / כל הזכויות שמורות.