• בחירות ממוחשבות - ארגון הפרמדיקים הישראלי - תמונה 1
  • בחירות ממוחשבות - ארגון הפרמדיקים הישראלי - תמונה 2
  • בחירות ממוחשבות - ארגון הפרמדיקים הישראלי - תמונה 3

תודות והמלצות

לכל מאן דבעי,

מבקש להביע את תודתי ואת הערכתי לחברת eVote על השירות הנפלא שהוענק על ידה לארגון הפרמדיקים הישראלי במהלך בחירות למוסדות הארגון בסוף אפריל 2015.

נפגש בבחירות הבאות!
בברכה,
דניאל מיכלסון,
פרמדיק יו"ר ארגון הפרמדיקים הישראלי 

Copyright © 2012 eVote / כל הזכויות שמורות.