• בחירות ממוחשבות - בנק ישראל - תמונה 1
  • בחירות ממוחשבות - בנק ישראל - תמונה 2
  • בחירות ממוחשבות - בנק ישראל - תמונה 3

תודות והמלצות

אני מבקש להודות לך ולעובדי החברה על שיתוף הפעולה במהלך כל תהליך הבחירות, על הנכונות לבצע התאמות ייחודיות לנו, ועל הקשר הרציף והמסייע במהלך יום הבחירות עצמו, שכל אלה הביאו להצלחה הגדולה של הבחירות.

Copyright © 2012 eVote / כל הזכויות שמורות.