• בחירות ממוחשבות - העמותה הישראלית לפיתוח התנהגות - תמונה 1
  • בחירות ממוחשבות - העמותה הישראלית לפיתוח התנהגות - תמונה 2
  • בחירות ממוחשבות - העמותה הישראלית לפיתוח התנהגות - תמונה 3

תודות והמלצות

ברצוננו להודות לכם על הסיוע ושיתוף הפעולה בבחירות עמותת היל״ה שהסתיימו אתמול.

ד"ר מיכל הירשמן
מנתחת התנהגות
רכזת תכנית הלימודים בניתוח התנהגות- סמינר הקיבוצים
מומחית תחום - מת"י פתח תקווה
סיו"ר עמותת היל"ה

Copyright © 2012 eVote / כל הזכויות שמורות.